• 0

Ομιλία μου στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝ.ΠΕ και του γραφείου Ισότητας της ΕΝ.ΠΕ

Αθήνα 31/1020017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΠΕ.ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΠΕ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ”

Κυρίες και Κύριοι,

     Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ.

    Το σημερινό συνέδριο,  συνδιοργανώνεται από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και το Γραφείο Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.

    Σκοπός του σημερινού συνεδρίου, είναι η ανταλλαγή απόψεων και η διεξαγωγή μιας παραγωγικής συζήτησης, σε σχέση με ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό, το οποίο αφορά στην έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική.

     Η ισότητα των φύλων, συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και όλες καθώς και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία.

     Προκειμένου να διασφαλιστεί το συγκεκριμένο δικαίωμα, δεν απαιτείται μόνο η νομική αναγνώριση της ισότητας των φύλων, αλλά και η εφαρμογή της σε πολλαπλούς τομείς της ζωής μας: πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό.

Το πρώτο επίσημο διεθνές κείμενο, που υιοθετεί τη στρατηγική και τον όρο «ένταξη της διάστασης ή οπτικής του φύλου σε όλες τις πολιτικές», παρουσιάστηκε στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Πεκίνο, γνωστή και ως «Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου».

     Σύμφωνα λοιπόν με τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης διάσκεψης:

     « επίτευξη του στόχου της ίσης συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα επιφέρει την ισορροπία, η οποία θα αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σύνθεση της κοινωνίας και είναι απαραίτητη, ώστε να ενδυναμωθεί η δημοκρατία και να προωθηθεί η ορθή λειτουργία της τελευταίας»

     Σήμερα, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν λάβει χώρα, προκειμένου να αμβλυνθούν οι όποιες ανισότητες, εξακολουθεί να υπάρχει αδυναμία, να διατυπωθούν και να ακουστούν οι θέσεις των γυναικών στην πολιτική και γενικότερα στη δημόσια σφαίρα, γεγονός που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην άνιση αντιπροσώπευση και συμμετοχή των γυναικών σε θεσμικές δομές, όπως τα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων.

  Είναι σαφές ότι, η συστηματική ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών, χρειάζεται να επεκταθεί πέρα από την απλά αριθμητική αύξησή τους, καθώς αν και το ποσοστό αντιπροσώπευσης των γυναικών έχει αυξηθεί –γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Ελλάδα- η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι σημαντικά ελάχιστη.

     Οι συνταγές και τα εργαλεία του παρελθόντος, δεν αρκούν για να προβλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε το παρόν και το μέλλον. Έχουμε ανάγκη από νέες στρατηγικές και ευέλικτες πολιτικές, που θα ανταποκρίνονται στα διαφορετικά δεδομένα των χωρών.

     Χρειαζόμαστε ρεαλιστικούς στόχους, που θα συμβάλουν στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της θέσης των γυναικών στις σημερινές συνθήκες της κρίσης. Ιδιαίτερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου – όπως η Ελλάδα – που πλήττονται περισσότερο.

Κυρίες και Κύριοι,

     Η αύξηση του αριθμού των γυναικών, τόσο σε επίπεδο αντιπροσώπευσης, όσο και στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων, σχετίζεται άμεσα και άρρηκτα, με τον ορθό σχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών.

Στόχος του Γραφείου Ισότητας των φύλων της ΕΝ.Π.Ε, είναι να συμβάλουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στην τροποποίηση της ισχύουσας κατάστασης για τις γυναίκες πολιτικούς και γενικάγια τις γυναίκες που επιθυμούν να εμπλακούν στην πολιτική

Το σημερινό συνέδριο σηματοδοτεί μια νέα φάση στις προσπάθειές μας για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση σε ιδιαιτέρως σημαντικούς τομείς προτεραιότητας που απαιτούν ανάληψη δράσης. Επιπλέον, τονίζεται η επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί στην πράξη  η έννοια της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές που ακολουθούνται, καθώς και στα χρηματοδοτικά προγράμματα της χώρας μας.

Σήμερα είμαστε το 30% της συμπλήρωσης των ψηφοδελτίων. Μετά όμως από αυτό τι γίνεται;;;

Ήρθε ο καιρός να μιλάμε για αύξηση της ποσόστωσης στο 40%, φυσικά θα μπορούσαμε να συζητάμε και το 50%.

     Η δημοκρατική διακυβέρνηση, δεν είναι μόνο αιτούμενο για την επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων, αλλά είναι κυρίως απαίτηση της κοινωνίας και ως τέτοια θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.

 Τελειώνοντας θα ήθελα να σας πω ότι για τα επόμενα χρόνια το Γραφείο Ισότητας των φύλων της ΕΝ.Π.Ε θα δίνει προτεραιότητα σε πέντε βασικούς τομείς για ανάληψη δράσης, όπως αυτοί αναφέρονται στο εγχειρίδιο της ΕΕ για τη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019:

‣ αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της ισότιμης οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών·

‣ μείωση των διαφορών μεταξύ των φύλων όσον αφορά τους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις και, κατ’ επέκταση, καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών·

‣ προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

‣ καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και προστασία και στήριξη των θυμάτων· και

‣ προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών παγκοσμίως.


 • 0

Ομιλία στη 26η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής “Ενημέρωση – συζήτηση για την αντιμετώπιση των πρόσφατων πυρκαγιών στην Αττική”

Αθήνα 31/8/2017

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δυστυχώς για ακόμη μια φορά, η ανικανότητα και η αδυναμία της σημερινής Κυβέρνησης στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων για τη χώρα, είχαν ολέθριες συνέπειες για τους πολίτες.

Η παντελής έλλειψη πρόληψης και σχεδιασμού, είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Αττική αλλά και γενικότερα στην Ελληνική επικράτεια, γεμίζοντας με στάχτες και αποκαΐδια ολόκληρες περιοχές της χώρας.

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί, τόσο η απουσία των αρμόδιων Υπουργών οι οποίοι εμφανίστηκαν δύο ημέρες μετά σε σύσκεψη στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, όσο και του ίδιου του Πρωθυπουργού ο οποίος εμφανίστηκε τέσσερις ημέρες μετά στις καμένες περιοχές.

Βέβαια θα μου πείτε τι θα έκανε θα έπιανε και αυτός τη μάνικα για να βοηθήσει στην κατάσβεση; Όχι βέβαια αλλά υπάρχει και η ηθική διάσταση.

Χιλιάδες στρέμματα δάσους χάθηκαν, περιουσίες πολιτών εξαϋλώθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ενώ από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.

Φωτιές ασφαλώς είχαμε και στο παρελθόν και θα έχουμε και στο μέλλον. Όμως είναι κρίμα, για να μην πω έγκλημα, να αφήνονται ολόκληρες περιοχές στο έλεος του κάθε εμπρηστή και οι κρατικές υπηρεσίες να μην κάνουν τίποτα.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η Κυβέρνηση αντί να αναλάβει τις τεράστιες ευθύνες που της αναλογούν, προσπάθησε κατά την προσφιλή τακτική της, να μεταθέσει τις ευθύνες αλλού, κάνοντας λόγο για «οργανωμένο σχέδιο» προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη με στόχο την απόκρυψη των πραγματικών υπαίτιων.

Ωραία, ας δεχτώ λοιπόν ότι πράγματι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο το οποίο μάλιστα το γνώριζε από την αρχή Κυβέρνηση –κατά δήλωση των Υπουργών της-.

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι, τι ακριβώς κάνατε για να το αποτρέψετε;

Γιατί αν δεν κάνατε τίποτα, αυτό αποδεικνύει στην πράξη την ανικανότητά σας και το πόσο επικίνδυνοι είστε.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όταν ήρθε η φωτιά, είδαμε την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση κυρίως, για να μην πω αποκλειστικά και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, να είναι παρούσες με όσες δυνάμεις μπορούσαν να συγκεντρώσουν.

Την ευθύνη της πυρόσβεσης και το συντονισμό τον είχε η Πυροσβεστική, όπου με τη βοήθεια χειριστών και μηχανημάτων του στρατού καθώς και επιταγμένων ιδιωτικών μηχανημάτων με τους χειριστές τους, προσπαθούσαν την τρίτη ημέρα της φωτιάς, να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες.

Εκείνο όμως που είδαμε επίσης, ήταν προχειρότητα, αυτοσχεδιασμούς, πολλούς να «διατάζουν» και σίγουρα όλοι να έχουν άποψη για το τι έπρεπε να γίνει χωρίς οι ρόλοι να είναι ευδιάκριτοι.

Γιατί όλα αυτά;

Γιατί απλά δεν υπήρχε σχέδιο, δεν υπήρχε χαρτογράφηση της περιοχής.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Δυστυχώς η ζημιά που υπέστη η Βόρεια Αττική είναι πολύ μεγάλη και απαιτείται μεγάλο διάστημα προκειμένου να αποκατασταθεί, αν ποτέ αποκατασταθεί.

Γεννάτε λοιπόν το ερώτημα γιατί και πως φτάσαμε εδώ.

Μπορεί η Πυροσβεστική να είναι υπεύθυνη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, όμως η Αυτοδιοίκηση  έχει ευθύνη στον τομέα της πρόληψης.

Η ίδια η Περιφερειάρχης έγραφε σε άρθρο της ότι:«οι συνέπειες των δασικών πυρκαγιών (όπως και των άλλων φυσικών καταστροφών) προλαμβάνονται και περιορίζονται υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σοβαρού σχεδιασμού, ετοιμότητας, συντονισμού και αποτελεσματικής δράσης. Πράγματα αυτονόητα, λυμένα εδώ και δεκαετίες σε άλλες χώρες, που όμως στην πατρίδα μας αποτελούν τμήμα της ευρύτερης υστέρησης και των δυσλειτουργιών ενός Δημόσιου τομέα που επί χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων των κομμάτων εξουσίας και όχι ως μηχανισμός υγιούς ανάπτυξης του τόπου».

Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη συγκεκριμένη άποψη.

Ωστόσο οφείλω να ρωτήσω τι έχει γίνει στα ζητήματα της πρόληψης τα τελευταία χρόνια;

Τι είναι αυτό που έχει ριζικά αλλάξει;

Σε ποιες παρεμβάσεις συμφώνησε η Κυβέρνηση με την Περιφερειακή αρχή προκειμένου να αποτραπούν νέες πυρκαγιές;

Ποια μέτρα πρόληψης είχαν ληφθεί για τη φετινή περίοδο;

Πόσα χρήματα και πότε δόθηκαν στους Δήμους και για ποιο ακριβώς σκοπό;

Καθαρίστηκε έστω και ένα τετραγωνικό μέτρο γης ή ανοίχτηκε έστω και ένα μέτρο αντιπυρικής ζώνης;

Πόσες υπογραφές χρειάζονται για να κηρυχτεί μια περιοχή σε έκτακτη ανάγκη;

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αν κάτι πρέπει να διδαχθούμε είναι ότι η πρόληψη πρέπει να τύχει μεγαλύτερης σημασίας. Όταν ανάβει μια φωτιά, πρέπει να υπάρχει άμεσος εντοπισμός και αντιμετώπιση.

Η εμπειρία λέει, ότι η φωτιά που δεν ελέγχθηκε εν τη γενέσει της, εξελίσσεται σε μεγάλη καταστροφή.

Για το λόγο αυτό απαιτείται:

 • Προληπτικός καθαρισμός των δασών από οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει ως εύφλεκτη ύλη.
 • Διάνοιξη και άλλων αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων.
 • Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας.
 • Αναβάθμιση των εναέριων μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας. Δεν γίνεται για παράδειγμα από τα 18 καναντέρ να πετάνε τα 6.
 • Χρήση μέσων σύγχρονης τεχνολογίας που θα βοηθούν στον έγκαιρο εντοπισμό και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο αρχικό τους στάδιο.
 • Έμφαση στη συγκράτηση των εδαφών και στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα.
 • Αποτελεσματικός συντονισμός κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Πυροσβεστικής, Δασικής Υπηρεσίας, Αυτοδιοίκησης, κ.λπ.), υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
 • Η επιτροπή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας θα πρέπει να παίζει πιο ουσιαστικό ρόλο.  Θα μπορούσε να συνεδριάζει πιο τακτικά προκειμένου να έχει επιτελικό ρόλο, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των Δήμων έτσι ώστε να γίνεται έγκαιρη καταγραφή των αναγκών για σωστή διαχείριση και κατανομή των πόρων.

Θέλω να ελπίζω ότι από εδώ και στο εξής, ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και πως η πρόσφατη περιπέτεια της Αττικής να έχει κάνει τους αρμόδιους πιο υπεύθυνους και πιο αποτελεσματικούς.

Σας ευχαριστώ.


Ομιλία 17η συνεδρίασηΠεριφερειακού Συμβουλίου Αττική «∆ασικοί Χάρτες [Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α’/1979) ως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α’/2017)] και ισχύει».

 

Αθήνα 11-05-2017

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το θέμα των δασικών χαρτών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο μας επηρεάζει όλους. Πρόκειται για ένα ζήτημα που παραμένει επίκαιρο για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς διαιωνίζεται έως σήμερα, χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση.

Και τούτο γιατί, η προσέγγιση που έγινε εξ’ αρχής ήταν λανθασμένη. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν στη συνέχεια για να διορθωθεί η κατάσταση ήταν και αυτές ημιτελείς και αναποτελεσματικές και αυτό συνεχίζεται σήμερα οδηγώντας μας σε αδιέξοδο.

Ο λόγος για τον οποίο φτάσαμε στο σημερινό αδιέξοδο, έχει να κάνει πρωτίστως με το γεγονός ότι δεν τολμήσαμε από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και να φτιάξουμε ρεαλιστικούς δασικούς χάρτες. Αλήθεια όμως, πώς θα δημιουργηθούν ρεαλιστικοί δασικοί χάρτες, όταν ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί, με βάση ποιες αεροφωτογραφίες θα γίνουν οι αποτυπώσεις;

Η αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί σήμερα στους πολίτες από την ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι άνευ προηγουμένου. Είναι πολλές εκείνες οι περιπτώσεις, όπου έχουν αναρτηθεί ως δασικές περιοχές, περιοχές που είναι ήδη δομημένες και προ πολλού έχουν αλλάξει χαρακτήρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Πεντέλης.

Πατροπαράδοτοι οικισμοί της Πεντέλης όπως είναι η Γκορτσέζα, το Μπουρμπάχτι, ο Νταού Πεντέλης, η κεντρική Πλατεία Αγίας Τριάδας, κατοικούμενοι από το 17ο αιώνα και δομημένοι με άδειες από το 1934 που εμφαίνονται στους υπάρχοντες χάρτες του 1934 ως οικισμοί, να παρουσιάζονται σήμερα ως δασικοί και αναδασωτέοι.

Στην Δημοτική κοινότητα Μελισσίων περιοχές πλήρως δομημένες όπως ο Λόφος Μποκόρου, ο Σαλίγκαρος, η Δεξαμενή, ανεπτυγμένες οικιστικά, με δρόμους δίκτυα κοινής ωφέλειας, που κατοικούνται επί δεκαετίες σε αγροτεμάχια που κατατμήθηκαν και διανεμήθηκαν με αποφάσεις Υπουργού Γεωργίας παρουσιάζονται ως εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

Στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης παρουσιάζονται πολλά παράξενα στις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών και από αυτά θα σας αναφέρω δύο:

Η Κεντρική Πλατεία Αγίας Τριάδος Πεντέλης που για το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι πολεοδομικό κέντρο, για το ΥΠΕΚΑ είναι δασική και αναδασωτέα, παρά το γεγονός ότι είναι δομημένη με άδειες από το 1934 έως το 1937. Οι δασικοί χάρτες οι οποίοι έγιναν με βάση το υπόβαθρο 1934 -1945 εμπεριέχουν οικισμούς της Πεντέλης κατοικημένους από το 17ο αιώνα, εμφανίζονται δε αυτοί ως δασικοί και αναδασωτέοι, την ίδια στιγμή που δασικές εκτάσεις του Πεντελικού εντάχθηκαν τη δεκαετία του ’70 στο σχέδιο γιατί ανήκαν σε κάποιους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, χωρίς καμία έγκριση των δασικών υπηρεσιών ενώ δεν εντάχθηκαν σήμερα στους Δασικούς χάρτες.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Δυστυχώς ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και συζητάμε σήμερα εδώ, δεν μας βγάζει από το σημερινό αδιέξοδο καθώς δεν δίνει οριστικές λύσεις.

Προσπαθεί ουσιαστικά να δώσει διευκρινίσεις σε προηγούμενο νομοσχέδιο και είμαι σίγουρη ότι και στο μέλλον θα έρθει ένα επόμενο νομοσχέδιο που θα δίνει διευκρινίσεις γι’ αυτά που δεν διευκρινίζονται σήμερα.

Από την αρχή, που υπήρξε η ανάρτηση των δασικών χαρτών, υπήρξαν πολλά παράπονα από πολίτες για τις πολλές παραλείψεις αλλά και τα λάθη που παρουσίαζαν οι αναρτημένοι χάρτες.

Έντονα παράπονα υπήρξαν επίσης από τους πολίτες και για το μικρό περιθώριο που έδωσε το Υπουργείο για την υποβολή ενστάσεων, ζητώντας να δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να ενημερωθούν πλήρως για τα νέα δεδομένα αλλά και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από μηχανικούς και δικηγόρους.

Αναφορικά με τους δασωθέντες αγρούς. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει, κυρίως στην περιφέρεια, αλλά όλοι ξεχνάμε αυτήν την πραγματικότητα. Σχετικά με τις εκχερσώσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχουν νόμιμες και παράνομες εκχερσώσεις. Και σε αυτό το ζήτημα δεν δίνεται οριστική λύση.

Είναι προφανές ότι όλα αυτά τα προβλήματα τα αφήνουμε να αιωρούνται, οι πολίτες βρίσκονται σε ομηρία καθώς σήμερα καλούνται να δηλώσουν τις περιουσίες τους και να αποδείξουν ότι πράγματι τους ανήκουν καθώς τις ίδιες περιοχές τις διεκδικεί και το Δημόσιο.

Αναφορικά με τις οικιστικές πυκνώσεις. Είναι προφανές ότι έχει δομηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με την πυκνότητα που προβλέπεται, πρέπει να εξαιρεθεί, να αντιμετωπιστεί χωριστά σαν μια πραγματικότητα και όλο το υπόλοιπο, που είναι βεβαίως δάσος, να προχωρήσει.

Όμως -και σε αυτό πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή- δε νοείται συνέχιση προστίμων κατασκευής και διατήρησης σε περιοχές οι οποίες εντάσσονται σε αυτές τις οικιστικές πυκνώσεις. Θα πρέπει να υπάρξει αναστολή των όποιων προστίμων έως ότου τελεσιδικήσει η διαδικασία γι’ αυτές τις περιοχές.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Οι δασικοί χάρτες είναι ένα ζήτημα μείζονος σημασίας. Για να λυθεί χρειάζεται συνεννόηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Χρειάζεται όλοι να μιλήσουμε συγχρόνως, την ίδια γλώσσα. Γι’ αυτό άλλωστε βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, που άρχισαν οι αναρτήσεις των δασικών χαρτών, να φωνάζει, να παραπονιέται όλη η Ελλάδα, η ΚΕΔΕ, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, όλοι. Με την περιβαλλοντική ευαισθησία που πρέπει να έχει ο καθένας αλλά και με ρεαλιστική προσέγγιση αυτού του σύνθετου ζητήματος, πιστεύω ότι πράγματι μπορούμε να δώσουμε πραγματικές λύσεις στα υπαρκτά προβλήματα των συμπολιτών μας.


Ομιλία 16η συνεδρίασηΠεριφερειακού Συμβουλίου Αττικής«Άνοιγμα και λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές»

Category : ΟΜΙΛΙΕΣ

Αθήνα  4/5/2017

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συζητάμε σήμερα εδώ για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, που επηρεάζει πάρα πολλούς εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα δεν μπορούμε να είμαστε κάθετοι, είτε είμαστε υπέρ, είτε είμαστε κατά.

Μια τέτοια απόφαση, έχει και τα θετικά της και τα αρνητικά της.

Στο εμπόριο όπως και στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πάντα καταλήγει σε ισορροπία.

Ο τρόπος λειτουργίας μιας επιχείρησης, διαφέρει σημαντικά από μια άλλη. Όμως υπάρχει ένας κοινός παράγοντας και αυτός είναι ο εργαζόμενος.

Διότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι οι εργαζόμενοί της και οι πελάτες της.

Για το λόγο αυτό, εκείνο πρέπει να διευκρινιστεί εξαρχής, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς τον εργαζόμενο ο οποίος θα εργάζεται την Κυριακή.

Είναι σαφές ότι όποιος εργαζόμενος απασχοληθεί την Κυριακή, πρέπει να ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές πότε έχει προσδιοριστεί το ρεπό του και να προβλέπεται δε ρητά από τη νομοθεσία επίσης ότι, όποια επιχείρηση δεν συμμορφώνεται, σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, της επιβάλλεται πρόστιμο.

Άρα το πρώτο και το πιο βασικό είναι η εξασφάλιση του εργαζόμενου που θα πάει να δουλέψει την Κυριακή.

Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την υποχρέωση της εταιρίας να ανοίξει τις Κυριακές. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή θα πρέπει να είναι του ιδιοκτήτη και όχι του κράτους.

Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποφασίσουν αν θέλουν να ανοίξουν ή αν θέλουν να παραμείνουν κλειστές, χωρίς να υπάρχει κάποια συνέπεια στην απόφασή της.

Και μην αρχίσουμε ξανά να μιλάμε για στρεβλώσεις στην αγορά και απώλεια εσόδων για τις κλειστές επιχειρήσεις, γιατί κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην πράξη.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουμε ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή.

Εκτιμώ ότι το άνοιγμα των καταστημάτων και στη χώρα μας, θα έχει θετικό πρόσημο, για την οικονομία μας.

Θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν το τζίρο τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές ενώ μπορεί υπό προϋποθέσεις άρα να μειώσει την ανεργία.

Σε κάθε περίπτωση, η όποια απόφαση ληφθεί θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα Ελληνικά δεδομένα και στα χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς, λαμβάνοντας πρωτίστως μέριμνα για τον εργαζόμενο.

Σας ευχαριστώ.


 • 0

Ομιλία στη 15η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής για το θεσμικό πλαίσιο του Β΄βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της συζήτησης για την αλλαγή του Ν.3852/2010 και της Συνταγματικής Αναθεώρησης».

Category : ΟΜΙΛΙΕΣ

Ομιλία Φ. Βρύνα  στη 15η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Αττικής στις 27-04-2017 Θέμα: «Προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής για το θεσμικό πλαίσιο τουΒ΄βαθμούΤοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της συζήτησης για την αλλαγή του Ν.3852/2010 ».
Αθήνα, 27-04-2017

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όλοι γνωρίζουμε το σημαντικό έργο που επιτελεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της βαθιάς κρίσης στην οποία βρισκόμαστε.

Η Αυτοδιοίκηση, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες που σήμερα διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή. Στην προσπάθεια της πατρίδας μας για εθνική ανόρθωση, η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αποφασιστικής σημασίας.

Οι όποιες παθογένειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζονται σήμερα, οφείλονται κυρίως στην ασφυκτική παρέμβαση του κεντρικού Κράτους. Τα αποτελέσματα, τα βιώνουμε τόσο εμείς οι αιρετοί όσο και οι πολίτες. Τα κυριότερα προβλήματα είναι:

 • Η οικονομική στενότητα η οποία επιδεινώνεται από τη γενικότερη κατάσταση της χώρας.
 • Το δαιδαλώδες και αναχρονιστικό ελεγκτικό πλαίσιο.
 • Η υπερβολική γραφειοκρατία, που -ουσιαστικά- αναιρεί την διοικητική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.
 • Η κατακερματισμένη νομοθεσία.

Για τους λόγους αυτούς, τα συγκεκριμένα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα της Αυτοδιοίκησης, ώστε να αυξηθεί η αυτοτέλεια και η ελευθερία της.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι, σταδιακά, να μεγιστοποιήσουμε τη βαρύτητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας, μειώνοντας αντίστοιχα το ρόλο της κεντρικής εξουσίας.  

Σήμερα είναι καιρός να μιλήσουμε για μια Νέα Αρχιτεκτονική, για Δημοσιονομική Αποκέντρωση, για την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής μέσω των Ο.Τ.Α., για Αναπτυξιακή Αποκέντρωση, για τη δημοκρατική νομιμοποίηση και αξιολόγηση του έργου των Ο.Τ.Α. από τους πολίτες.

Οι βασικοί πυλώνες σε μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να είναι:

Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης: το διοικητικό μας σύστημα είναι προβληματικό και χαρακτηρίζεται από επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και έλλειψη αποτελεσματικής συνεργασίας. Η αποτελεσματική εφαρμογή δημόσιων πολιτικών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που θα προκύψει από τον εξορθολογισμό του διοικητικού μας συστήματος. Δίνοντας έμφαση στις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σε ότι αφορά στους οικονομικούς πόρους, είναι γνωστό ότι βραχυπρόθεσμα δεν είναι εφικτή η δυνατότητα αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να διευκολυνθούν οι Δήμοι να αυξήσουν τους πόρους τους, αξιοποιώντας την ακίνητη περιουσία τους.

Σε διαχειριστικό επίπεδο, θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα η πρακτική των διαδημοτικών συνεργειών για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την εξοικονόμηση πόρων.

Σε σχέση με την άσκηση εποπτείας και ελέγχου των Ο.Τ.Α., από το κεντρικό Κράτος, αυτή θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά στη νομιμότητα των πράξεων, όπως το Σύνταγμα ορίζει.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα συζητάμε για την αλλαγή του Καλλικρατικού νόμου, με αφορμή το πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Αλήθεια έχει η Κυβέρνηση σχέδιο για την αυτοδιοίκηση; Εγώ σας λέω όχι. Άρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση χωρίς η Κυβέρνηση να παρουσιάσει την πολιτική της κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν ένα πόρισμα που κινείται στη λογική της αποδυνάμωσης του ρόλου του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη.

Άνοιξαν θέματα που μιλούν για αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, ως  μονοπρόσωπο αιρετό όργανο, και μεταφορά τους στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς και απόψεις για την επιλογή του γενικού γραμματέα του Δήμου και της Περιφέρειας, με διαδικασία που θα παρεμβαίνει αποφασιστικά η κεντρική κυβέρνηση.

Η Κυβέρνηση αγνοεί ότι ένα εκλογικό σύστημα πρέπει να διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα και την αποτελεσματική διακυβέρνηση και η απλή αναλογική δεν οδηγεί σε αυτά. Αυτή η λογική, όπως και η πρόταση για τα λαϊκά συμβούλια γειτονιάς, συγκροτούν μέτωπο εναντίον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του θεσμού του δημάρχου.

Είμαστε απολύτως αντίθετοι στην απλή αναλογική για την Αυτοδιοίκηση. Μια τέτοια ρύθμιση είναι χτύπημα στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς αποτρέπει τη σταθερότητα της διοίκησης και αποδυναμώνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ο ρόλος της Περιφέρειας στη μετά Καλλικράτη εποχή, πρέπει να αναβαθμισθεί και να μετεξελιχθεί, τόσο θεσμικά, οργανωτικά και λειτουργικά, όσο και οικονομικά και αναπτυξιακά.

Στην πράξη, η μετεξέλιξη αυτή συνοψίζεται ως μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση, μέσα από 4 βασικά βήματα που αφορούν:

Στη σχέση της Περιφέρειας με την Κεντρική Διοίκηση, η οποία βασίζεται στην παραδοχή ότι η περιφέρεια δεν είναι εργαλείο του κεντρικού κράτους. Γι’ αυτό και πρέπει να έχει κανονιστική αυτονομία και κρατική εποπτεία που να μην εμποδίζει την ελεύθερη πρωτοβουλία και δράση της.

Στη θεσμική συγκρότηση, την ορθολογική οργάνωση και τη λειτουργία της Περιφέρειας, με υποκατάσταση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βασιζόμενη σε καλές πρακτικές άλλων χωρών και, αναλαμβάνοντας, τελικά, το ρόλο που της αναλογεί στην περιφερειακή διακυβέρνηση.

Στην απόκτηση σταθερών και δυναμικών πηγών ίδιων εσόδων, που μπορούν να λειτουργήσουν και στις συνθήκες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα.

Στην αναπτυξιακή προοπτική που καλείται να συνοικοδομήσει και να υπηρετήσει προς όφελος περιφερειακής οικονομίας και των πολιτών, στηριζόμενη σε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και υποστηριζόμενη από εξειδικευμένο προσωπικό».

Κυρίες και Κύριοι,

Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Η αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε δύσκολο σταυροδρόμι. Έχουμε λοιπόν ιστορικό χρέος να διαφυλάξουμε τη Δημοκρατική Αυτοδιοίκηση και να πάμε τη χώρα μας μπροστά.

 


 • 0

Οχι στα πλευρικά διοδία στον αστικό ιστό της Περιφέρειας Αττικής έθεσε η Φωτεινή Βρύνα

Category : ΟΜΙΛΙΕΣ

Ομιλία στη 14 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα:”Διόδια στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής”

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

το ζήτημα της τοποθέτησης διοδίων στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής, είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς επηρεάζει άμεσα τη ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων που ζουν και μετακινούνται σε Δήμους του συγκεκριμένου οδικού δικτύου.

Είναι δεδομένο ότι η δημιουργία νέων σταθμών διοδίων, έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, καθώς είναι αυτονόητο ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Κηφισιάς, Διονύσου (Αγ. Στέφανος, Άνοιξη, Διόνυσος, Δροσιά, Κρυονέρι, Ροδόπολη, Σταμάτα) και Ωρωπού (Αυλώνας, Αφίδναι, Κάλαμος, Καπανδρίτι, Μαλακάσα, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Πολυδένδρι, Συκάμινος, Μαρκόπουλο Ωρωπού κλπ) θα πληγούν οικονομικά αφού θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίτιμο των διοδίων, ενώ η υπέρμετρη επιβάρυνση του ελλιπέστατου πλευρικού οδικού δικτύου, θα οδηγήσει σε πρωτοφανή κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θα πρέπει να σας θυμίσω ότι το 2009, όταν και επιχειρήθηκε η κατασκευή σχετικών εγκαταστάσεων στους ανωτέρω Δήμους, υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από Βουλευτές της τότε Κυβέρνησης της Νέα Δημοκρατίας αλλά και τις Δημοτικές Αρχές, με αποτέλεσμα την αναστολή του μέτρου, έως ότου διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας των κατοίκων μέσω παραπλεύρων, ασφαλών οδικών αρτηριών που μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν.

Μάλιστα οι συγκεκριμένες αντιδράσεις εκφράστηκαν εκ νέου από τους Δημάρχους των ανωτέρω Δήμων και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την τροποποίηση των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων που έγινε στη Βουλή το 2013.

Δυστυχώς σήμερα 4 χρόνια μετά, δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ή αναβαθμιστεί το παράπλευρο οδικό δίκτυο που προβλέπεται από τις συγκεκριμένες συμβάσεις παραχώρησης, προκειμένου να ξεκινήσει η εγκατάσταση και η λειτουργία πλευρικών διοδίων.

Για το λόγο αυτό, η οποία συζήτηση για τοποθέτηση διοδίων στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής είναι άκαιρη και χωρίς ουσία. Εσείς όμως δείχνετε να μην συμμερίζεστε τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Σε πρόσφατη ερώτηση Βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τις σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που θα έχει η επικείμενη εγκατάσταση πλευρικών σταθμών στους οδικούς κόμβους της Βαρυμπόμπης και του Αγίου Στεφάνου, στους κατοίκους της περιοχής ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με έγγραφό του στις 18.04.2016 (αρ. πρωτ: 305) παραδέχθηκε ότι πρόκειται να εγκατασταθούν πλευρικά διόδια στις ανωτέρω περιοχές, με τη λειτουργία τους να εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στο τέλος του έτους 2018, προκειμένου να υπάρχει αναλογικό σύστημα χρέωσης.

Είναι πολύ εύκολο να φανταστεί κανείς, τι θα επικρατήσει εάν μέσω των σημερινών παραδρόμων προσπαθήσει να κινηθεί ένα ποσοστό από τα 2.500 περίπου οχήματα που σήμερα εισέρχονται στους αυτοκινητοδρόμους από τους ανισόπεδους κόμβους Κρυονερίου και Βαρυμπόμπης προκειμένου να αποφύγουν τα πλευρικά διόδια. Η κατάσταση θα είναι μη διαχειρίσιμη.

Επίσης ένα άλλο σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με τις περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί για να προχωρήσει η τοποθέτηση διοδίων. Τι έχει γίνει με το συγκεκριμένο ζήτημα;

Υπάρχει πρόσφατη έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος;

Αν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω πολύ φοβάμαι ότι η τοποθέτηση διοδίων δεν είναι σύννομη.

Από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις για να δημιουργηθεί ένα ελεύθερο εναλλακτικό ασφαλές δίκτυο για τους κατοίκους και όχι μόνο των Δήμων της Βόρειας Αττικής, δεν μπορούμε να στηρίξουμε μια τέτοια απόφαση.

Δεν το κάνουμε λόγω μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, αλλά επειδή παραμένουμε πιστοί σε όλα αυτά που λέγαμε από το 2009 έως και σήμερα.

Μάλιστα στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υφίστανται εναλλακτικές διαδρομές για ενδοδημοτικές μετακινήσεις, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την απαλλαγή των μόνιμων κατοίκων από την πληρωμή του τέλους διοδίων, των Αμεα και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Μέριμνα επίσης πρέπει να ληφθεί και για τους εργαζόμενους χρήστες με παροχή επιπλέον εκπτώσεων αλλά και για τους ανέργους.

Στις εποχές που ζούμε δεν μπορούμε να ζητάμε επιπλέον χρήματα από τους κατοίκους των συγκεκριμένων Δήμων αλλά και από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Η απουσία σύγχρονων και ασφαλών εναλλακτικών οδών, θα δημιουργήσει καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση με πολύ δυσμενείς οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τους κατοίκους των Δήμων, των εργαζομένων και τους επισκέπτες των περιοχών αυτών.

Θα είμαστε υπέρ σε μια λύση που θα διευκολύνει τη διέλευση των μόνιμων κατοίκων των συγκεκριμένων Δήμων χωρίς πρόσθετο κόστος, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη και τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες προβλέποντας ειδικές εκπτώσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αλλά και άλλες κατηγορίες πολιτών που θα κάνουν καθημερινή χρήση του συγκεκριμένου οδικού δικτύου.


 • 0

Ομιλία στη 13η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την οικονομική συμφωνία Ευρωπαικής Ένωσης -Καναδά (CETA)

Category : ΟΜΙΛΙΕΣ

Αθήνα, 11 Απριλίου 2017

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αλήθεια, γιατί συζητάμε σήμερα εδώ για την απόρριψη της ολοκληρωμένης οικονομικής συµφωνίας Ε.Ε. – Καναδά (CETA) και την προστασία της προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ) της φέτας;

Το καλοκαίρι που μας πέρασε και συγκεκριμένα στις 16-06-2016 στην 21η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν ήμασταν εδώ και δεν συζητούσαμε για το ίδιο ζήτημα;

Τότε από όσο θυμάμαι, δεν ταχθήκατε και πάλι κατά αυτής της συμφωνίας;

Γιατί κάνουμε ξανά την ίδια κουβέντα;

Μήπως γιατί οι σύντροφοί σας στην Κυβέρνηση δεν σας άκουσαν ή για να το πω καλύτερα, μήπως γιατί σας αγνόησαν εντελώς;

Γιατί για ακόμη μια φορά, άλλα λέτε στο εσωτερικό, άλλα λέτε στο εξωτερικό.

Άλλα υποστηρίζει ο αρμόδιος Υπουργός, σε διαφορετική γραμμή ψηφίζουν οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλλον, επιχειρείτε να επαναφέρετε στο προσκήνιο το αριστερό προφίλ και την αριστερή ρητορική σας, που τους τελευταίους μήνες έχετε ξεχάσει με όλα αυτά τα μέτρα που ακούμε ότι έχετε συμφωνήσει με τους δανειστές.

Να σας θυμίσω ότι η σημερινή Κυβέρνηση, υπερψήφισε τη συγκεκριμένη Συμφωνία σε όλα τα Συμβούλια Υπουργών δια του κ. Σταθάκη χωρίς καμία επιφύλαξη.

Μάλιστα ήταν οι Υπουργοί της Κυβέρνησης, οι οποίοι υπερθεμάτιζαν και καλούσαν τους Έλληνες ευρωβουλευτές προφορικά και γραπτά να την ψηφίσουν.

Ακόμη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός την υποστήριξε με τον πιο επίσημο τρόπο, υπογράφοντάς τη στη Σύνοδο Κορυφής της 30ης Οκτωβρίου 2016, καθώς αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για να έρθει προς ψήφιση η Συμφωνία στο Ευρωκοινοβούλιο.

Και όταν ήρθε, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την καταψήφισαν, την ίδια ημέρα που ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, έκανε δηλώσεις για την προστασία της φέτας στη Συμφωνία CETA, τονίζοντας ότι αυτή προήλθε μετά από προσπάθειες της Κυβέρνησης.

Ειλικρινά αδυνατώ να κατανοήσω, ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Προφανώς και εσείς οι ίδιοι να μην γνωρίζετε για πιο λόγο θέλετε να καταψηφιστεί η συγκεκριμένη συμφωνία. Για αν γνωρίζετε, θα θέλαμε να ενημερώσετε και εμάς αλλά και την Κυβέρνηση.

Αυτό που εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι ότι , το ισοζύγιο της Συμφωνίας αυτής είναι θετικό για τη χώρα μας, καθώς η συγκεκριμένη συμφωνία φέρνει την προστασία της φέτας σε σαφώς καλύτερο επίπεδο από αυτό που ήταν πριν.

Για τους παραγωγούς -στην πλειοψηφία τους Έλληνες- που ήδη δραστηριοποιούνται στην καναδική αγορά, η CETA προβλέπει ότι, προς το παρόν, μπορούν να χρησιμοποιούν τη λέξη «φέτα», συνοδευόμενη, υποχρεωτικά από τη φράση «Made in Canada» και, βεβαίως, χωρίς ελληνικά σύμβολα.

Προβλέπει, επίσης, ότι από εδώ και στο εξής, κανένας νέος παραγωγός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λέξη «φέτα», παρά μόνο εάν διατυπώσει συγκεκριμένα ότι πρόκειται για «τυρί τύπου φέτας» Made in Canada.

Το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε η πλήρης προστασία της φέτας, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στους χειρισμούς της σημερινής Κυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η ελληνική φέτα παραμένει απολύτως προστατευμένη στην Ευρώπη. Κανένας στην Ευρώπη δεν μπορεί να διακινήσει φέτα εκτός από την Ελλάδα, λόγω της κατοχύρωσης της ως προϊόντος ΠΟΠ.

Σε μια αγορά λοιπόν της Ε.Ε. με καταγεγραμμένη ζήτηση για 500.000 τόνους φέτας, η Ελλάδα που παράγει μόλις 120.000 τόνους ετησίως, είναι απολύτως κατανοητό ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ ισχυρό εξαγωγικό ρόλο.

Για το λόγο αυτό, αλλά και επειδή ως ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να μην μετέχουμε σε αυτές τις συμφωνίες, θα πρέπει με κάθε τρόπο να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε τα Ελληνικά προϊόντα.

Σήμερα θα πρέπει να μας εξηγήσετε όχι μόνο τους λόγους απόρριψης της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά και τι αντιπροτείνετε.

Προσέξτε μη γκρεμίσετε μονομιάς, προκειμένου να ικανοποιήσετε το κομματικό σας ακροατήριο, όλα αυτά για τα οποία δίνουμε αγώνα όλα αυτά τα χρόνια.

Σας ευχαριστώ.


 • 0

Ομιλία της Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών και Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής Φ. Βρύνα σε ημερίδα με θέμα:«Ηλίδα – Ολυμπία: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας»

Category : ΟΜΙΛΙΕΣ

Ομιλία της Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών και Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής Φ. Βρύνα σε ημερίδα με θέμα:«Ηλίδα – Ολυμπία: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας»

Κυρίες και Κύριοι,

Θα μου επιτρέψετε να πω και αγαπητοί συμπατριώτες καθώς κατάγομαι και εγώ από την Ηλεία.

Αφού δώσω συγχαρητήρια στην Πρόεδρο της Συμπολιτείας κα Σοφία Χίντζιου-Κοντογιάννη καθώς και σ’ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτή την τόσο σημαντική προσπάθεια που καταβάλλουν, θα ήθελα να σας πω ότι μέσα σ αυτό  το πνεύμα εκεχειρίας ομόφωνη η Επιτροπή Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε να στηρίξει τη σημερινή Ημερίδα.

Το ολυμπιακό ιδεώδες από αρχαιοτάτων χρόνων είχε ως απώτερο σκοπό τη συμφιλίωση και την ένωση της ανθρωπότητας μέσω του αθλητισμού και κατ’ επέκταση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τα ιδεώδη του Ολυμπισμού και Εκεχειρίας, τα οποία έχουν τις ρίζες τους στην Αρχαία Ολυμπία, είναι τα μοναδικά ιδεώδη στα οποία έχουν συμφωνήσει οι άνθρωποι ανά την υφήλιο ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, θρησκείας και ιδεολογίας.

Για πρώτη φορά πέρυσι το 2016, μετά από 1623 χρόνια  «αναβίωσε» ο Δρόμος της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ο οποίος συνέδεε την αρχαία Ήλιδα η οποία ήταν  διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων με την αρχαία Ολυμπία, που ήταν ο ιερός τόπος τέλεσης των Αγώνων.

Το μονοπάτι αυτό αποτελεί για εμάς σήμερα το συνδετικό κρίκο του αρχαίου με το σύγχρονο, συμβάλλει στο να κάνουμε πράξη το αρχαίο ρητό «νους υγιής εν σώματι υγιει».

Τέλος, το Μονοπάτι της Εκεχειρίας είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην Ειρήνη που ακόμη και στις μέρες μας εξακολουθεί να είναι ζητούμενο και όχι κεκτημένο.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις σας και θα ήθελα επίσης να καλέσω όλους τους παρευρισκόμενους να επισκεφτούν το νομό Ηλείας γιατί στο σύνολό του αποτελεί ένα «Μουσείο», καθώς είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του Πολιτισμού μας.

Σας ευχαριστώ.

 


 • 0

Ομιλία της Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Φ. Βρύνα σε ημερίδα για τη φιλοξενία γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους

Αθήνα 5/4/2017

  Δελτίο Τύπου

Ομιλία της Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Φ. Βρύνα σε ημερίδα για τη φιλοξενία γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους .Διαβάστε εδώ

Η Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε και Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής κα Φωτεινή Βρύνα, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) κ. Κώστα Αγοραστό, συμμετείχε σε ημερίδα που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με θέμα: «Παρουσίαση του πρωτοκόλλου συνεργασίας για τη φιλοξενία γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους στο δίκτυο δομών πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών».

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο το έχει συνυπογράψει και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

Η κυρία Βρύνα στο χαιρετισμό που απεύθυνε, στάθηκε στη σημασία υλοποίησης του συγκεκριμένου εγχειρήματος, περιγράφοντας παράλληλα τους σκοπούς και τους στόχους που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο συνεργασίας.

Στη συνέχεια, ανέλυσε το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες στη συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ στάθηκε και στις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι Περιφέρειες, από την από την αρχή της προσφυγικής κρίσης έως σήμερα, προκειμένου να υλοποιήσουν στο έπακρο τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και να προσφέρουν βοήθεια στις γυναίκες αυτές που την έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη.

Επιπρόσθετα, η κα Βρύνα αναφέρθηκε στην αναποτελεσματική έως σήμερα διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος από την πλευρά της Κυβέρνησης, τονίζοντας παράλληλα ότι, χρειάζεται εγρήγορση και αποτελεσματικότητα με επαναπροσδιορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων, καθώς πλέον το προσφυγικό – μεταναστευτικό εισέρχεται σε νέα φάση και απέναντι στα ωραία λόγια υπάρχει η σκληρή πραγματικότητα.

 

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός της κυρίας Βρύνα

«Κυρίες και Κύριοι,

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και το Γραφείο Ισότητας της ΕΝ.Π.Ε, αναγνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή, το πόσο σημαντική είναι η παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του προσφυγικού πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες πρόσφυγες θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας και τα παιδιά τους, καθώς και οι γυναίκες πρόσφυγες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, συνυπέγραψε με τους υπόλοιπους συναρμόδιους φορείς, το πρωτόκολλο συνεργασίας για το οποίο συζητάμε σήμερα εδώ.

Σκοπός του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, είναι να υπάρξει συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου με αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο, να προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια στις ομάδες αυτές.

Οι στόχοι που τέθηκαν εξαρχής ήταν σαφείς και απλοί.

Αφενός η παροχή καταλύματος εντός των ξενώνων φιλοξενίας, με σκοπό την ασφαλή διαμονή και σίτιση των ανωτέρων κοινωνικών ομάδων και αφετέρου η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπό την αίρεση της εξασφάλισης διερμηνείας ή διαπολιτισμικής μεσολάβησης.

Ο ρόλος των Περιφερειών στη συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει:

•           Την παραπομπή, μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Συμβουλευτικών Κέντρων των Δήμων της κάθε Περιφέρειας, γυναικών της ομάδας-στόχου και τα παιδιά τους στους Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου με  συγκεκριμένη διαδικασία.

•           Την ανάληψη της μεταφοράς των γυναικών της ομάδας-στόχου και των παιδιών τους με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, από και προς τις δομές φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, κατόπιν απόφασης του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη και

•           Την ενημέρωση αρμοδίως του Ε.Κ.Κ.Α. για τις περιπτώσεις φιλοξενίας γυναικών αιτουσών ασύλου ως υπεύθυνη αρχή για την τήρηση συστήματος καταγραφής, διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων στέγασης αιτούντων άσυλο.

Γίνεται λοιπόν σαφές, πως η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και το Γραφείο Ισότητας, διαδραματίζουν έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στο συγκεκριμένο εγχείρημα αλλά υπό αρκετά δύσκολες συνθήκες.

Ο συνωστισμός τόσο μεγάλων και ανομοιογενών πληθυσμών στους προσφυγικούς καταυλισμούς για παρατεταμένο διάστημα, είναι ένας παράγοντας που αυξάνει τους κινδύνους και το αίσθημα ανασφάλειας για τις γυναίκες πρόσφυγες.

Σε κάθε περίπτωση, η συμβίωση οικογενειών και γυναικών που ταξιδεύουν μόνες με άνδρες που ταξιδεύουν και αυτοί μόνοι και νιώθουν εγκλωβισμένοι, κάθε άλλο παρά καθησυχαστική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Μια ακόμη παράμετρος του προβλήματος, που έχει επισημανθεί και από τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών είναι η έλλειψη γυναικών διερμηνέων. Με δεδομένο ότι οι γυναίκες πρόσφυγες κουβαλάνε σημαντικά τραυματικά βιώματα δεν μπορούν να χτίσουν εύκολα δεσμούς εμπιστοσύνης με άνδρες και να μοιραστούν τις εμπειρίες κακοποίησής τους.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Σε ότι αφορά στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας σε σχέση με το πρωτόκολλο συνεργασίας για τη φιλοξενία γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι Περιφέρειες κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους, προκειμένου να υλοποιήσουν στο έπακρο τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και να προσφέρουν βοήθεια στις γυναίκες αυτές που την έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη.

Είναι γεγονός ότι οι όποιες υποδομές που δημιουργήθηκαν στην Ελληνική επικράτεια, μπορεί να μην είναι τέλειες και να δημιουργήθηκαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και κάτω από πολύ ασφυκτικά πλαίσια, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για κανένα.

Δώδεκα μήνες μετά, δυστυχώς τίποτα δεν έχει αλλάξει παρά τις διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης ότι θα γίνει ο διαχωρισμός των προσφύγων, των παράτυπων μεταναστών, των μονογονεικών οικογενειών καθώς και των ασυνόδευτων παιδιών. Τα δε προαναχωρητικά κέντρα υπολειτουργούν ,ενώ όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση ο αριθμός τους είναι ανεπαρκής.

Η διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια και όχι άβατα.

Έγκαιρα η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ζήτησε την άμεση ενίσχυση της στελέχωσης των Υπηρεσιών Ασύλου ώστε να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο των συσσωρευμένων αιτήσεων και  ανέδειξε το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα ως πρωτόγνωρο με ανθρωπιστική διάσταση και σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την υπερσυγκέντρωση στις περιφέρειες πρώτης υποδοχής (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) και ακολούθως στις υπόλοιπες περιφέρειες που επωμίζονται το βάρος της φιλοξενίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.ΠΕ και περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός επανειλημμένα μέχρι σήμερα έχει δηλώσει ότι η συμβολή της Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού – μεταναστευτικού είναι αδιαμφισβήτητη παρ’ όλο που δεν της έχει δοθεί από την Πολιτεία ρόλος που θα έπρεπε.

Η πολυδιάσπαση και η πανσπερμία φορέων που εμπλέκονται, περισσότερα προβλήματα δημιουργούν παρά επιλύουν, ενώ η ενεργοποίηση τόσων ΜΚΟ, που λαμβάνουν μάλιστα χρηματοδότηση και από την ΕΕ δεν προσιδιάζει σε οργανωμένο κράτος αλλά παραπέμπει σε τριτοκοσμική χώρα.

Η χώρα μας ανέλαβε ένα χρέος ειρήνης, ένα χρέος ανθρωπότητας. Καθώς πλέον το προσφυγικό – μεταναστευτικό εισέρχεται σε νέα φάση και απέναντι στα ωραία λόγια υπάρχει η σκληρή πραγματικότητα, χρειάζεται εγρήγορση και αποτελεσματικότητα με επαναπροσδιορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων

Πρωτοβουλίες όπως το συγκεκριμένο πρωτόκολλο συνεργασίας, αποδεικνύει στην πράξη το πόσο κοντά είμαστε στους συγκεκριμένους ανθρώπους παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και εμείς οι ίδιοι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και το Γραφείο Ισότητας της ΕΝ.Π.Ε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα συνεχίσουν τη σημαντική αυτή προσπάθεια, συνεισφέροντας και βοηθώντας με κάθε τρόπο τις ευάλωτες ομάδες του προσφυγικού πληθυσμού»


Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής – Β’ Φάση (Επιχειρησιακό Σχέδιο, Πρόγραμμα Δράσεων και Οικονομικό Πρόγραμμα, Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

Category : ΟΜΙΛΙΕΣ

Κυρίες και κύριοι,

Θα περίμενα σ αυτή τη B΄ φάση, ύστερα απ’ όλα όσα έχουμε συζητήσει στην Α’ φάση, να δω ένα βελτιωμένο πρότυπο ανάπτυξης για την επόμενη τριετία 2016-2019.  Διαβάζοντας προσεκτικά ,θα σας πω ότι λείπουν αυτοί οι ουσιαστικοί στρατηγικοί στόχοι ανά θεματικό άξονα που θα κάνουν την Αττική  ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης το οποίο θα χαρακτηρίζεται από τα εξής :

 • Τη διαμόρφωση και ανάδειξη της ταυτότητας της Περιφέρειας
 • Τη βελτίωση της ελκυστικότητάς της ως τόπο κατοικίας και παραγωγής
 • Την αξιοποίηση των διαθέσιμων και ανεκμετάλλευτων πόρων και υποδομών
 • Τη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού σε συνεργασίες
 • Τη συστηματική προσέλκυση επενδύσεων μέσω της ανάπτυξης ενός παραγωγικού μοντέλου διεύρυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, εξωστρεφούς ανταγωνισμού, με έμφαση σε τομείς της οικονομίας, οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς όπως ο τουρισμός , η αγροδιατροφή, η έξυπνη καινοτόμα επιχειρηματικότητα
 • Την οργανωμένη εξαγωγή προϊόντων
 • Την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης με σκοπό τη μόχλευση κεφαλαίων, ώστε η Περιφέρεια να στηρίξει την οικονομία της και μακροπρόθεσμα και στην αύξηση της απασχόλησης, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή.

Κυρίες και κύριοι,

Μας στείλατε προς ενημέρωσή μας την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής η οποία μόνο ως έκθεση ιδεών μπορεί να χαρακτηριστεί. Μιλάμε για στρατηγικά σχέδια, στρατηγικούς στόχους-όραμα. Όλα αυτά δεν πρέπει να  είναι κάποιες λέξεις που γράφουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, αλλά πρέπει να είναι αυτά που πραγματικά νιώθει και υπηρετεί η Περιφερειακή αρχή και θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η Περιφέρεια θα πρέπει να οργανώσει με τέτοιο τρόπο τις δράσεις  της έτσι ώστε  να ενσωματώσει όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματός της.

Μέσα σ αυτό το πλαίσιο, σας έχουμε ξαναπεί ότι οι προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής θα έπρεπε να είναι

Η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για συνεργασίες, δικτυώσεις και κοινές δράσεις με τους κοινωνικούς, παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας για την άμβλυνση των κρίσιμων προβλημάτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, τη συγκράτηση του παραγωγικού ιστού και τη διαμόρφωση νέων ευκαιριών στους τομείς της οικονομίας με συγκεκριμένες προτεραιότητες και στις 8 περιφερειακές ενότητες.

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο  προστασίας για τους αδύναμους, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά ταυτόχρονα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Θα πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία και ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής στα εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων καθώς επίσης θα πρέπει δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας, των ευρωπαϊκών και μη περιφερειών για την από κοινού αναπτυξιακή στοχοθεσία.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον  που θα ευνοεί τη συνεργασία και την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στους οικονομικούς τομείς της Περιφέρειας, οι οποίοι δεν έχουν την ανάπτυξη που έπρεπε να είχαν δεδομένης της κάθε περιοχής.

Θα πρέπει να ενισχυθούν  οι εξαγωγικές κινήσεις των επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβληθούν και να  προωθηθούν οι  διεθνείς συνεργασίες, έχοντας ως βασικό στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την ενθάρρυνση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας η οποία απαιτεί την εύρεση οικονομικών πόρων.

Βασικό μέλημα θα πρέπει να είναι η αναδιαμόρφωση του παραγωγικού ιστού, η αναδιάρθρωση της οικονομίας της υπαίθρου και η προσαρμογή της πρωτογενούς παραγωγής στα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις της αγοράς καθώς ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος σε παγκόσμια κλίμακα και ορθά έχει χαρακτηριστεί ως «η μόνη οδός προς την ανάπτυξη».

Αυτό που θα πρέπει να γίνει από πλευράς όλων μας είναι  να συνταχθούμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα κοινό στόχο, την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας και ότι μόνο μέσω της συνεννόησης μεταξύ των Παρατάξεων θα έχουμε θετικά αποτελέσματα για τον τόπο μας.


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ιούνιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930