• 0

Ομιλία μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για τα αποθεματικά των Δήμων

Κυρίες και Κύριοι,

Δυστυχώς δεν πέρασε ούτε ένας μήνας, από τότε που εδώ στην ίδια αίθουσα, εκφράσαμε τις αντιρρήσεις και την αντίθεσή μας, στο κατεπείγον της μεταφοράς των περίπου 80 εκ. ευρώ από τα αποθεματικά του ταμείου της Περιφέρειας στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου του 2015, η Περιφερειακή διοίκηση εισηγήθηκε το ανωτέρω ποσό να μεταφερθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, με το πρόσχημα της δήθεν καλύτερης και αποδοτικότερης αξιοποίησής τους, καθώς το επιτόκιο είναι της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο του ταμιευτηρίου.

Από την πλευρά μας, είχε καταστεί σαφές ότι όχι μόνο δεν στηρίζουμε τη συγκεκριμένη πρόταση, αλλά εκφράσαμε και τις επιφυλάξεις μας, στο κατά πόσο αυτά τα χρήματα θα δοθούν πράγματι για να επενδυθούν ή θα αποτελέσουν τα κεφάλαια για την αποπληρωμή δόσεων ή θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μισθών και συντάξεων.

Οι φόβοι και οι ανησυχίες μας, δεν άργησαν να επιβεβαιωθούν.

Η πρόσφατη πράξη του Νομοθετικού περιεχομένου, η οποία καθιστά υποχρεωτική την μεταφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος των ταμειακών διαθεσίμων και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και η οποία έχει και αναδρομική ισχύ –προφανώς για να καλύψει σχετικές προηγούμενες αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής-, επιβεβαιώνει σε απόλυτο βαθμό, τις τότε παραπλανητικές μεθοδεύσεις και τη ψευδή επιχειρηματολογία της Περιφερειακής Διοίκησης.

Είναι σαφές ότι, η συγκριμένη ενέργεια από την πλευρά της Κυβέρνησης, θα οδηγήσει στην αφαίμαξη του Ταμείου της Περιφέρειας Αττικής.

Είναι σαφές ότι, η συγκεκριμένη ενέργεια, υπονομεύει την αυτονομία και την αυτοτέλεια του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την Περιφερειακή διοίκηση της Αττικής, να συμπορεύεται και να πρωταγωνιστεί σε αυτή την ενέργεια.

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη ενέργεια, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δυνατότητα της Περιφέρειας Αττικής, να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της, αλλά και να προσφέρει βασικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι η υποχρεωτική μεταφορά των αποθεματικών των Δήμων και των Περιφερειών και άρα και της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί μια μονομερή ενέργεια και δεν λαμβάνει υπόψη τόσο τις αντιδράσεις όσο και τις απόψεις των αιρετών της αυτοδιοίκησης.

Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε μια πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική χρήση των αποθεματικών της Περιφέρειας Αττικής, αρκεί όμως αυτή να γίνει σε συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο και με συνεννόηση των εμπλεκόμενων φορέων.

Υπό αυτή την έννοια, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα χρήματα που θα μεταφερθούν θα είναι διασφαλισμένα.

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ρητά, ο χρόνος μέσα στον οποίο θα επιστρέψουν τα συγκεκριμένα χρήματα στα ταμεία των Δήμων και των Περιφερειών, διότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, δεν διατύπωσε με σαφήνεια ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έχει ημερομηνία λήξης. Είπε δύο, είπε τρεις μήνες μετά στα μέσα είπε με κάποια αοριστία.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή χρειάζεται συνεννόηση. Όμως αυτή πρέπει να γίνει με ξεκάθαρους κανόνες.

Εάν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, υπάρξει τελικά απόφαση, η οποία θα έχει ημερομηνία λήξης και δεν θα είναι μια αόριστη διαδικασία, η οποία καταρρέει τη θεσμική οντότητα του αυτοδιοίκητου συνταγματικού κανόνα, βεβαίως και θα είμαστε σε θέση να την συζητούμε και τελικά να στηρίξουμε.


  • 0

Ομιλία μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για τα Απορρίμματα

Κυρίες και Κύριοι,

Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του θέματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική, καταγράφεται ως κραυγαλέα περίπτωση αδυναμίας και κατ’ επέκταση ανικανότητας επίλυσης ενός θέματος μείζονος εθνικής σημασίας.

Ενός προβλήματος για το οποίο η Ελλάδα, έχει καταδικαστεί πολλές φορές από τα ευρωπαϊκά όργανα, για την καταστρατήγηση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Άλλωστε, μόλις προχθές, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε την επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην Ελλάδα ύψους 10 εκ. ευρώ – η οποία θα προσδιορίζεται σε εξαμηνιαία βάση, προκειμένου να διαπιστώνεται η πρόοδος των μέτρων εκτέλεσης- αποφασίζοντας ότι η χώρα μας δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενη απόφαση του 2005, με την οποία είχε διαπιστωθεί, ότι υπήρξε παράβαση των υποχρεώσεων με βάση τη κοινοτική οδηγία «περί στερεών αποβλήτων».

Συγκεκριμένα, το 2005 το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παρέβη την ανωτέρω οδηγία, καθώς τον Φεβρουάριο του 2004, λειτουργούσαν ακόμα στην Επικράτειά της 1.125 χώροι ανεξέλεγκτης διαθέσεως αποβλήτων, με την πρόβλεψη για παύση της λειτουργίας όλων των παράνομων και ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης αποβλήτων μέχρι το 2008.

Το 2009, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του 2005, έστειλε συμπληρωματικό έγγραφο,με το οποίο ζητούσε στη χώρα μας να συμμορφωθεί.

Τον Μάιο του 2014, απαντώντας η χώρα μας, σε ερώτηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ανέφερε ότι επί συνόλου 293 χωματερών, 70 εξακολουθούσαν να λειτουργούν και 223, μολονότι είχε παύσει η λειτουργία τους, δεν είχαν ακόμη αποκατασταθεί.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι το Δικαστήριο θα προσδιορίσει τη χρηματική ποινή σε εξαμηνιαία βάση προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να εκτιμά την πρόοδο των μέτρων εκτέλεσης.

Κυρίες και Κύριοι,

είναι προφανές ότι, σκοπός και στόχος  του ΥΠΕΚΑ με το σχέδιο νόμου που είναι σε δημόσια διαβούλευση, αναφορικά με την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων, είναι να επιλύσει τα χρόνια αυτά προβλήματα, να απαλλάξει τη χώρα μαςαπό τα τεράστια πρόστιμα και να εναρμονιστεί με τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ,που έχει να κάνει με τη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που μας αφορά όλους και μόνο έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε, με υπευθυνότητα και συνέπεια και, βεβαίως, αναγνωρίζοντας όλοι ότι αυτό, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί όλες τις μικρές ή μεγαλύτερες κοινωνίες.

Με το παρόν νομοσχέδιο, ουσιαστικά επιχειρείται, οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, γνωστοί ως ΧΥΤΑ, που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, να αντικατασταθούν, λόγω και της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε., σταδιακά από σύγχρονες μονάδες, οι οποίες θα επεξεργάζονται τα σκουπίδια και θα παράγουν τρία είδη υλικών: Το κομπόστ που χρησιμοποιείται ως λίπασμα, το RDF που χρησιμοποιείται ως καύσιμο από τη βιομηχανία, ενώ προωθείται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί κ.ά.).

Άλλωστε, μια διαχείριση των απορριμμάτων με το χαμηλότερο κόστος, με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, με την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και με κοινωνικά δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου είναι εφικτή, όταν πρόκειται για δημόσια-κοινωνική διαχείριση, αποκεντρωμένη (σε επίπεδο Δήμου ή διαχειριστικής ενότητας Δήμων, με μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις) και ολοκληρωμένη, δηλαδή όταν βασίζεται στους τρεις άξονες: Μείωση και πρόληψη στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση-λιπασματοποίηση, έτσι ώστε μια πολύ μικρή – έως μηδενική – ποσότητα αδρανών απορριμμάτων να καταλήγει σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και σταδιακά νααναζητηθούν και ακόμα και καλύτερες λύσεις από τη λύση των ΧΥΤΥ για τη διαχείριση των υπολειμμάτων.

Όλα όμως τα ανωτέρω δεν θα είναι εφικτά, εάν δεν καλλιεργηθεί και δεν αναπτυχθεί στην κοινωνία και στους πολίτες της, το αίσθημα της ανακύκλωσης. Θα πρέπει, να κινηθούμε προς την κατεύθυνση ευαισθητοποίησης του πολίτη, ώστε να έχει συνείδηση, όταν έρχεται η ώρα, είτε να πετάξει τη συσκευασία, είτε να πετάξει τα υλικά κατεδαφίσεων, είτε το οποιοδήποτε μηχάνημα.

Πρέπει, να πεισθούν οι πολίτες διότι ακόμα και σε δήμους που υπάρχει πρόγραμμα ανακύκλωσης, πολλές φορές αυτά τα υλικά ανακύκλωσης καταλήγουν σε χωματερές. Δεν είναι λίγες οι φορές άλλωστε, που παρατηρείται το φαινόμενο, μαζί με τους πράσινους κάδους των απορριμμάτων, να φορτώνεται στο ίδιο όχημα αποκομιδής και το περιεχόμενο των μπλε κάδων, που περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά.

Κυρίες και Κύριοι,

είναι προφανές ότι η ανακύκλωση και η διαχείριση των απορριμμάτων, είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο όλοι θα πρέπει να εκφράσουν τις απόψεις τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση.

Για να διορθωθούν οι όποιες ατέλειες, αλλά και να εμπλουτιστεί από διατάξεις, οι οποίες δεν είχαν στην αρχή προβλεφθεί, ώστε να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό, τόσο για τους πολίτες ώστε και για τις τοπικές κοινωνίες.

Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε, είναι και η πρόθεση του Υπουργείου, να αλλάξει το δεσμευτικό χαρακτήρα της γνωμοδότησης του ΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 17 του νομοσχεδίου.

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες, όταν συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος και σε περιπτώσεις υποθέσεων καταγγελίας για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα που εκδικάζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορεί να καταρτίζεται, με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας Περιφέρειας ή μέρους αυτής. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορέσει η χώρα μας επιτέλους να διορθώσει τα κακώς κείμενα και να αποφύγει μεγαλύτερα πρόστιμα.

Η όποια πρωτοβουλία για τη διαχείριση απορριμμάτων,από όπου και αν προέρχεται, θα πρέπει να έχει Κεντρικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να διαγράφει μονομιάς, ότι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Το μοντέλο διαχείρισης που πρότεινε η νέα Περιφερειακή αρχή όχι μόνο απαξιώνει ότι προσπάθειες έχουν γίνει έως σήμερα, αλλά το σημαντικότερο, δεν πείθει, καθώς δεν αποτελεί συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο,ενώ δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένους τεχνοοικονομικούς, χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς όρους.

Δεν απαντά σε σημαντικά ερωτήματα, όπως πιο είναι το νέο αυτό αποκεντρωμένο σύστημα,αλλά και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Επιπλέον, η Περιφερειακή αρχή δεν προχωρήσει στην επιλογή των χώρων που θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των απορριμμάτων αλλά και σε ποιους Δήμους θα αφορά, ενώ δεν έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων, η κοινωνική αποδοχή – συναίνεση των δημοτών σε αυτούς τους Δήμους.

Θα πρέπει επιτέλους κυρίες και κύριοι,

να μιλήσει η νέα Περιφερειακή αρχή, πιο συγκεκριμένα και να αναλύσει το σχέδιο της. Είναι απολύτως απαραίτητο το σχέδιο αυτό της Περιφέρειας να κατατεθεί ολοκληρωμένο, με τεχνοοικονομικούς, χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς όρους, ενημερώνοντας τις τοπικές αρχές και κοινωνίες για το τι πραγματικά πρεσβεύει. Κάθε άλλο πέραν τούτου, όχι μόνο λύση δεν θα δώσει, αλλά θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και κοινωνική αναταραχή.

Η σημερινή πρόταση του ΥΠΕΚΑ προσπαθεί με συγκεκριμένο τρόπο να λύσει ένα σύνθετο πρόβλημα. Βελτιώσεις σίγουρα πρέπει να γίνουν και να είστε σίγουροι ότι μέχρι να κατατεθεί στην Βουλή θα γίνουν. Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος της διαβούλευσης και της ανοικτής συζήτησης.

Σας ευχαριστώ.


  • 0

Ομιλία μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για τις Πλυμμήρες στην Αττική

Για ακόμη μια φορά, στο ίδιο έργο θεατές.

Τα πολύ μεγάλα προβλήματα που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Δυτική Αττική και στον Πειραιά δεν είναι κάτι καινούργιο.

Εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, σχεδόν για το σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, έχουν καταγραφεί εικόνες με πλημμυρισμένα σπίτια, μαγαζιά και δρόμους. Με συμπολίτες μας να χάνουν μέσα σε λίγα λεπτά τους κόπους μιας ζωής.

Ο Συνδυασμός μας, εν μέσω της πρόσφατης προεκλογικής περιόδου, είχε έγκαιρα επισημάνει και αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Επικεφαλής του συνδυασμού μας, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, με αφορμή την διακοπή της κυκλοφορίας στην Λεωφόρο Μαραθώνα μετά από μια μικρής διάρκειας βροχή, τον Απρίλιο του 2014, είχε μιλήσει για έλλειψη αποτελεσματικών αντιπλημμυρικών έργων στην Ανατολική Αττική δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι:

«Μετά από μια μεσαίας έντασης και μικρής διάρκειας ανοιξιάτικη βροχή, η κατάσταση στη λεωφόρο Μαραθώνα είναι απαράδεκτη. Η κίνηση έχει διακοπεί. Η κυκλοφορία εδώ και ώρα αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Υπάρχει «πλεόνασμα» νερού, «πλεόνασμα» πλημμύρας. Αυτά είναι τα προβλήματα που βιώνουν σε κάθε βροχή οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής. Όχι μόνον εδώ, στη Νέα Μάκρη, αλλά και στο Πόρτο Ράφτη και στο Μαραθώνα».

Αυτά λέγαμε τότε. Δυστυχώς τα ίδια λέμε και σήμερα. Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Συνδυασμός μας και εγώ προσωπικά, κατέθεσα ερώτηση σχετικά με την πρόληψη για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Αφορμή είχαν σταθεί τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το μήνα Σεπτέμβριο (15&16/09/2014), ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Κεντρικοί οδικοί άξονες που οδηγούν στα βόρεια των Αθηνών πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα πολλά αυτοκίνητα να ακινητοποιηθούν στη μέση των δρόμων, ενώ σε άλλα σημεία η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγονταν με μεγάλη δυσκολία, αφού υπήρχε μεγάλη συσσώρευση υδάτων κατά μήκος του οδοστρώματος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια σπιτιών και καταστημάτων, κυρίως από τα Βόρεια Προάστια, ενώ παρενέβη έγκαιρα για τον απεγκλωβισμό δύο οδηγών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα, παρατηρήθηκαν στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων, στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι, στο Νέο Ηράκλειο, στη Νέα Ιωνία, στα Μελίσσια, στη Λεωφόρο Σταμάτας κοντά στην πλατεία Δροσιάς, ενώ λόγω μεγάλης συσσώρευσης υδάτων, η Τροχαία αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία στην υπόγεια διάβαση στη Σπύρου Λούη.

Σε ότι αφορά στην Δυτική Αττική και στον Πειραιά, έχουν καταγραφεί πολλές και καταστροφικές πλημμύρες. Άλλοτε συνδέονται με υπερχειλίσεις συγκεκριμένων ρεμάτων, άλλοτε με αστοχίες του δικτύου ομβρίων, άλλοτε οφείλονται σε συνδυασμό των δύο.

Να θυμίσω περιληπτικά:

  • Ιανουάριος 1972: Πλημμύρες σε Δυτική Αθήνα.
  • 2 Νοεμβρίου 1977: Παρασύρθηκαν δεκάδες οχήματα και πλημμύρισαν εκατοντάδες υπόγεια και σπίτια σε Περιστέρι, Ίλιον, Ανθούπολη, Πετρούπολη.
  • 10.1980: Πλημμύρισαν 13 καταστήματα και 18 οικίες σε Ίλιον, Πετρούπολη, Αγίους Αναργύρους, Ανθούπολη, Περιστέρι. Οι συνολικές ζημιές υπολογίστηκαν σε 1,25 εκατομμύριο δραχμές.
  • 11.1987: Πλημμύρισαν υπόγεια και υπερχείλισαν ρέματα σε Πετρούπολη, Περιστέρι, Άνω Λιόσια.
  • 2.1988: Πλημμύρες σε σπίτια και καταστήματα σε Ίλιον, Περιστέρι, Πετρούπολη, Μπουρνάζι. Καθιζήσεις.

Να θυμίσω επίσης, ότι πριν ένα χρόνο περίπου, με επείγουσα επίστολή τους, κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Φυλής, αλλά και με αναφορά Βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής στην Βουλή, είχαν επισημάνει τα προβλήματα από την καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών του ρέματος της Εσχατιάς, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που είχαν σημειωθεί εκείνο το διάστημα, τμήμα του τοιχίου αντιστήριξης, είχε υποστεί αστοχία με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα 35 κατοικίες.

Να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο έργο, η τότε Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς, είχε υπογράψει από το 2008 τη χρηματοδότηση του έργου διευθέτησης της λεκάνης απορροής του ρέματος της Εσχατιάς, προϋπολογισμού 198 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα το έργο εντάχθηκε στην Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 ενώ και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ τον Ιούνιο του 2009 αναφέρεται ρητά η «Διευθέτηση ρέματος εσχατιάς από την πλατεία Ιλίου έως και τη Λεωφόρο Καραμανλή και έργων συμβολής ρέματος Πικροδαφνέζας».

Μάλιστα είχε προβλεφθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 να δημοπρατηθεί το 1ο τμήμα του ρέματος εσχατιάς από την πλατεία Ιλίου μέχρι τη συμβολή του αγωγού Ευρυπίδων (περί την Αττική Οδό) μήκους 3.300μ. και στις αρχές του 2010, να δημοπρατηθεί το 2ο τμήμα της, από την Αττική Οδό μέχρι την Λ. Πάρνηθος στο Δήμο Αχαρνών, μήκους 4.800μ. καθώς και τα συμβάλλοντα ρέματα μήκους 2 χλμ. περίπου.

Ωστόσο μέχρι σήμερα οι σχετικές εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες που απαιτούνται και έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι.

Όλα τα ανωτέρω, αποδεικνύουν στην πράξη ότι η Περιφέρεια Αττικής ήταν ενήμερη, ωστόσο υπήρχε έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας, ενώ οι όποιες ενέργειες, έγιναν με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς δεν ενεργοποιήθηκε έγκαιρα από την Περιφέρεια το μητρώο εργοληπτικών εταιρειών, που δύναται να συμβάλλουν για την αντιμετώπιση πλημμυρών.

Για τους ανωτέρω λόγους, θα πρέπει άμεσα να αναληφθούν πρωτοβουλίες ενόψει και της χειμερινής περιόδου, τόσο για την ανακούφιση των πρόσφατα πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών, όσο και για την έκλειψη αντίστοιχων φαινόμενων στο μέλλον, για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.

Σας ευχαριστώ.


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ιούνιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930