Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής – Β’ Φάση (Επιχειρησιακό Σχέδιο, Πρόγραμμα Δράσεων και Οικονομικό Πρόγραμμα, Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής – Β’ Φάση (Επιχειρησιακό Σχέδιο, Πρόγραμμα Δράσεων και Οικονομικό Πρόγραμμα, Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

Category : ΟΜΙΛΙΕΣ

Κυρίες και κύριοι,

Θα περίμενα σ αυτή τη B΄ φάση, ύστερα απ’ όλα όσα έχουμε συζητήσει στην Α’ φάση, να δω ένα βελτιωμένο πρότυπο ανάπτυξης για την επόμενη τριετία 2016-2019.  Διαβάζοντας προσεκτικά ,θα σας πω ότι λείπουν αυτοί οι ουσιαστικοί στρατηγικοί στόχοι ανά θεματικό άξονα που θα κάνουν την Αττική  ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης το οποίο θα χαρακτηρίζεται από τα εξής :

  • Τη διαμόρφωση και ανάδειξη της ταυτότητας της Περιφέρειας
  • Τη βελτίωση της ελκυστικότητάς της ως τόπο κατοικίας και παραγωγής
  • Την αξιοποίηση των διαθέσιμων και ανεκμετάλλευτων πόρων και υποδομών
  • Τη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού σε συνεργασίες
  • Τη συστηματική προσέλκυση επενδύσεων μέσω της ανάπτυξης ενός παραγωγικού μοντέλου διεύρυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, εξωστρεφούς ανταγωνισμού, με έμφαση σε τομείς της οικονομίας, οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς όπως ο τουρισμός , η αγροδιατροφή, η έξυπνη καινοτόμα επιχειρηματικότητα
  • Την οργανωμένη εξαγωγή προϊόντων
  • Την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης με σκοπό τη μόχλευση κεφαλαίων, ώστε η Περιφέρεια να στηρίξει την οικονομία της και μακροπρόθεσμα και στην αύξηση της απασχόλησης, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή.

Κυρίες και κύριοι,

Μας στείλατε προς ενημέρωσή μας την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής η οποία μόνο ως έκθεση ιδεών μπορεί να χαρακτηριστεί. Μιλάμε για στρατηγικά σχέδια, στρατηγικούς στόχους-όραμα. Όλα αυτά δεν πρέπει να  είναι κάποιες λέξεις που γράφουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, αλλά πρέπει να είναι αυτά που πραγματικά νιώθει και υπηρετεί η Περιφερειακή αρχή και θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η Περιφέρεια θα πρέπει να οργανώσει με τέτοιο τρόπο τις δράσεις  της έτσι ώστε  να ενσωματώσει όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματός της.

Μέσα σ αυτό το πλαίσιο, σας έχουμε ξαναπεί ότι οι προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής θα έπρεπε να είναι

Η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για συνεργασίες, δικτυώσεις και κοινές δράσεις με τους κοινωνικούς, παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας για την άμβλυνση των κρίσιμων προβλημάτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, τη συγκράτηση του παραγωγικού ιστού και τη διαμόρφωση νέων ευκαιριών στους τομείς της οικονομίας με συγκεκριμένες προτεραιότητες και στις 8 περιφερειακές ενότητες.

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο  προστασίας για τους αδύναμους, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά ταυτόχρονα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Θα πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία και ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής στα εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων καθώς επίσης θα πρέπει δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας, των ευρωπαϊκών και μη περιφερειών για την από κοινού αναπτυξιακή στοχοθεσία.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον  που θα ευνοεί τη συνεργασία και την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στους οικονομικούς τομείς της Περιφέρειας, οι οποίοι δεν έχουν την ανάπτυξη που έπρεπε να είχαν δεδομένης της κάθε περιοχής.

Θα πρέπει να ενισχυθούν  οι εξαγωγικές κινήσεις των επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβληθούν και να  προωθηθούν οι  διεθνείς συνεργασίες, έχοντας ως βασικό στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την ενθάρρυνση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας η οποία απαιτεί την εύρεση οικονομικών πόρων.

Βασικό μέλημα θα πρέπει να είναι η αναδιαμόρφωση του παραγωγικού ιστού, η αναδιάρθρωση της οικονομίας της υπαίθρου και η προσαρμογή της πρωτογενούς παραγωγής στα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις της αγοράς καθώς ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος σε παγκόσμια κλίμακα και ορθά έχει χαρακτηριστεί ως «η μόνη οδός προς την ανάπτυξη».

Αυτό που θα πρέπει να γίνει από πλευράς όλων μας είναι  να συνταχθούμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα κοινό στόχο, την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας και ότι μόνο μέσω της συνεννόησης μεταξύ των Παρατάξεων θα έχουμε θετικά αποτελέσματα για τον τόπο μας.


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ιούλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031