Ομιλία στο 5ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

  • 0

Ομιλία στο 5ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Αθήνα 9/10/2017

Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, χαιρετίζω και εγώ το σημερινό συνέδριο.

Νομίζω ότι ήταν απαραίτητο να γίνει. Είναι μία ευκαιρία να βρεθούμε όλες και όλοι που ασχολούμαστε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να ανταλλάξουμε εμπειρίες, απόψεις, προτάσεις  προκειμένου να βελτιώσουμε τη δουλειά μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε μια περίοδο πολυεπίπεδης κρίσης, όπως αυτής που διανύουμε δεν χωρά αμφιβολία ότι η συμβολή της Αυτοδιοίκησης στη διασφάλιση της κοινωνικής μας συνοχής διαδραματίζει κομβικό ρόλο. Ευχόμαστε να γίνει η ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης σε όλες τις δράσεις και τις πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη βάση των αρχών και των αξιών της ισότητας των φύλων .

Στο Γραφείο  Ισότητας των φύλων της ΕΝΠΕ η βαρύτητα του έργου μας για την εφαρμογή της ισότητας στην Αυτοδιοίκηση είναι πολύ μεγάλη.

Σε αυτό το πλαίσιο και ξεκινώντας από τις πλέον πρόσφατες δράσεις μας θα ήθελα να επισημάνω ότι λίγους μήνες πριν συμμετείχαμε στις  εργασίες της Επιτροπής η οποία αποτελείται από αιρετές γυναίκες της  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης και  συστάθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας με στόχο τις μεταρρυθμίσεις στην Αυτοδιοίκηση και την αναθεώρηση του Καλλικράτη. Βασική μας επιδίωξη είναι να παρακολουθήσουμε αυτές τις αλλαγές που στοχεύει η Κυβέρνηση και να είμαστε και εμείς μέρος αυτών των αλλαγών.

Η επιτροπή αυτή εργάστηκε συστηματικά παραδίνοντας πριν ένα μήνα περίπου στον Υπουργό ένα πόρισμα με συγκεκριμένες προτάσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Αυτοδιοίκηση.

Το συγκεκριμένο πόρισμα έχει σταλεί σε όλες τις Περιφέρειες, σε όλους τους Δήμους, σε όλες τις  θεσμοθετημένες Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας που υπάρχουν, σε όλες τις αιρετές γυναίκες.

Ενδεικτικά μόνο να σας αναφέρω ότι  οι προτάσεις αυτές αφορούν στην αύξηση της ποσόστωσης φύλου στην εκλογική διαδικασία και στα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ. Προτείνουμε τουλάχιστον 40%.  Θέλω να σας πω ότι οι ποσοστώσεις είναι αφενός δημοκρατικό δικαίωμα, αφετέρου αποτελεί κατευθυντήρια οδό από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ΟΗΕ μάλιστα έχει θέσει ως στόχο να πετύχουμε το 50/50 της ισόρροπης συμμετοχής δηλαδή ανδρών και γυναικών μέχρι το 2020. Καταλαβαίνουμε ότι το 2020 αφορά χώρες και της Αφρικής και της Ασίας και της Ευρώπης.

Θα ήθελα να σας υπογραμμίσω ότι οι παραπάνω προτάσεις συζητήθηκαν και στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών των Περιφερειών με θέμα « Η ισότητα στην Αυτοδιοίκηση» το οποίο έλαβε χώρα στις 31 Οκτωβρίου 2017.

Εμείς εδώ, όντας μια ευρωπαϊκή χώρα, πιστεύω ότι θα είμαστε πιο θετικοί στο να ψηφίσουμε τουλάχιστον το 40% με προοπτική το 50%.

Επίσης, οι προτάσεις αυτές αφορούν στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Δήμων όταν υπογράφουν την ευρωπαϊκή χάρτα για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες.

Σε συγκεκριμένες παραμέτρους σχετικά με τις υπηρεσιακές μονάδες των δήμων. Στη σαφή θεσμοθέτηση των δημοτικών επιτροπών ισότητας, καθώς εκλείπουν  στους δήμους σήμερα.

Στη σύσταση αυτοτελών γραφείων ισότητας σε κάθε περιφέρεια. Στην αναβάθμιση των ήδη θεσμοθετημένων επιτροπών ισότητας στις περιφέρειες.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το  Γραφείο  Ισότητας των φύλων της ΕΝΠΕ ήρθαμε σε επικοινωνία  με όλες τις ΠΕΠΙΣ αλλά και με γυναίκες εκπροσώπους τακτικές και αναπληρωματικές σε όλες τις περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας, με τις οποίες και συνεργαζόμαστε .

Εξετάζουμε με κάθε λεπτομέρεια τα ζητήματα που προκύπτουν για τα θέματα της έμφυλης ισότητας και της λειτουργίας των δομών, σε κάθε Περιφέρεια.

Επίσης συνεργαστήκαμε με τα συμβουλευτικά κέντρα και οι ξενώνες φιλοξενίας που υπάγονται στους Δήμους και στις Περιφέρειες, για τις ανάγκες των γυναικών που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.

Και θεωρώ ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο  να υπάρχουν τα συμβουλευτικά κέντρα και οι ξενώνες κακοποιημένων γυναικών.

Εκτός από την κοινωνική στήριξη, τη νομική συμβουλευτική, την κοινωνική υποστήριξη, προτείνουμε όπως προκύπτει όλες αυτές οι δομές να αναβαθμιστούν και να μπούν  θέματα σχετικά με την εργασιακή συμβουλευτική , ώστε μία γυναίκα που δεν έχει εργασία και δεν μπορεί να φύγει εύκολα από μία κακοποιητική σχέση, να μπορούν τα συμβουλευτικά κέντρα να τη συμβουλεύσουν και ακόμη αν μπορούν να την βοηθήσουν πώς θα αποκτήσει εργασία.

Η αναγκαιότητα αυτών των δομών είναι δεδομένη, προκύπτει και από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. Ελπίζω επιτέλους να ψηφιστεί μέχρι τέλος του χρόνου. Έχει ήδη  αναρτηθεί και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και μέσα από αυτή τη συνθήκη, υποχρεώνεται η κάθε χώρα που την κυρώνει και τη ψηφίζει, να έχει τέτοιες δομές.

Μέχρι σήμερα 207 Δήμοι της χώρας και 13 Περιφέρειες έχουν ήδη υπογράψει αυτή τη Ευρωπαϊκή  Χάρτα

Εδώ όμως έχουμε ένα μείον. Η συγκεκριμένη Χάρτα υποχρεώνει κάθε Περιφέρεια  να φτιάξει ένα πλάνο για την ισότητα στην Περιφέρεια. Λίγες Περιφέρειες όμως είναι αυτές που έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο πλάνο για κάποιες δράσεις.

Η Χάρτα, αποτελεί δέσμευση για την προώθηση των θεμάτων ισότητας σε όλους τους τομείς των τοπικών κοινωνιών και στοχεύει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση δράσεων με τρόπο που όλοι οι πολίτες και οι δημότες, γυναίκες και άντρες να επωφελούνται χωρίς καμία διάκριση.

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε ζητήματα ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε θέσεις εξουσίας και λήψεις αποφάσεων , καταβάλλουμε σημαντική προσπάθεια για να επαναλειτουργήσουμε το Γραφείο Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών το οποίο μετά από τη λήξη του προγράμματος που είχε σχεδιαστεί από τη Γενική Γραμματεία  το 2012 για την ενδυνάμωση αιρετών ή εν δυνάμει αιρετών γυναικών έπαψαν να χρηματοδοτούνται και λειτουργούν χωρίς προσωπικό

Σήμερα περισσότερο από ποτέ  νομίζω όλοι έχουν καταλάβει  ότι υπάρχει αναγκαιότητα για την ουσιαστική λειτουργία του Γραφείου.

Θεσμικά, λοιπόν, ζητούμε από την Γενική Γραμματεία Ισότητας και από τον Υπουργό Εσωτερικών να  το στηρίξουν, και να μπει μέσα  στις αλλαγές και να βρούμε από κοινού τον τρόπο πώς θα στελεχωθεί. Δεν χρειάζονται πολλά άτομα ,κι αυτό το λέω για να μην νομίζουν κάποιοι ότι μιλάμε για προσλήψεις..

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας πω ότι το διήμερο 15-16 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Ταορμίνα της Σικελίας η τελευταία από τις συνολικά δεκατρείς Υπουργικές Συναντήσεις στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας της Ομάδας των επτά πιο ισχυρών οικονομικά κρατών του πλανήτη. Η συγκεκριμένη συνάντηση ονομάστηκε «Διάσκεψη για την Ισότητα των Φύλων» και οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της Ιταλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Καναδά, των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επαναβεβαίωσαν τους βασικούς άξονες πολιτικής για την αναβάθμιση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στον πλανήτη.

Η σχετική τετρασέλιδη Διακήρυξη της Συνάντησης εστιάζει στα ακόλουθα θέματα:

1) επανασχεδιασμός της αγοράς εργασίας και του συστήματος πρόνοιας με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των γυναικών στο χώρο της οικονομίας, με έμφαση

α) στη μείωση του έμφυλου χάσματος στην αγορά εργασίας,

β) στη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,

γ) στην αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών για εργασία ίσης αξίας,

δ) στη δημιουργία ποιοτικών δομών φύλαξης και φροντίδας για παιδιά και ανήμπορα άτομα,

ε)καθώς και στην προώθηση των γυναικών στους τομείς των θετικών και τεχνολογικών επιστημών (γνωστοί ως STEM)

2) υιοθέτηση των πλέον πρόσφορων νομοθετικών μέτρων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή

3) στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και αναγνώριση της συνεισφορά των γυναικών επιχειρηματιών στην καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη

4) πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών του ειδεχθούς φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, όπως

α) οι πρόωροι και οι εξαναγκαστικοί γάμοι,

β) η παρενόχληση στο δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο,

γ) ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

δ) η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική ή την εργασιακή εκμετάλλευση,

ε) η ενδοοικογενειακή βία και η βία μεταξύ συντρόφων

έτσι για τα επόμενα χρόνια το Γραφείο Ισότητας των φύλων της ΕΝ.Π.Ε θα δίνει προτεραιότητα σε πέντε βασικούς τομείς για ανάληψη δράσης, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση  με τους προαναφερθέντες τομείς και με το εγχειρίδιο της ΕΕ για τη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019:

‣ αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της ισότιμης οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών•

‣ μείωση των διαφορών μεταξύ των φύλων όσον αφορά τους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις και, κατ’ επέκταση, καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών•

‣ προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων•

‣ καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και προστασία και στήριξη των θυμάτων• και

‣ προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών παγκοσμίως.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και το χρόνο σας. Περιμένω μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ευχαριστώ

 

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Μάιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031